Enstrumental Analiz Ders Notları [pdf]

Kimya mühendisliği derslerinden olan Enstrumental Analiz dersi ders notlarını sizler için ekliyoruz . Bu not fırat ünv. öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mehmet YAMAN  tarafından hazırlanmıstır. Ders notu içerisinde şu kısımları kapsamaktadır.

İndirme linki : Tıklayınız

Analize Giriş
Enstrumental Analize Giriş
1-Spektroskopi
 Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları
 Işığın Özellikleri
 UV Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi
 IR Spektroskopisi
 Raman Spektroskopisi
 NMR Spektroskopisi
 X-Işınları Spektroskopisi
 Radyokimya
 Kütle Spektroskopisi
 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
 Atomik Emisyon Spektroskopisi


2- Elektroanalitik Metodlar
Voltametri
POLAROGRAFi
AMPEROMETRİ
KONDÜKTOMETRİ (İLETKENLİK)
POTANSİYOMETRİ
3- Kromatografik Metodlar
 Sıvı Kromatografisi
 HPLC Kromatografisi
 Katı-Sıvı Kromatografisi
 İyon Kromatografisi
 Gaz Kromatografisi
4-Termal Analiz Yöntemleri

Leave a Reply